I Ching och plommonblommans spådom

I Ching betyder Boken om Förändringar.

Allt förändras med tiden. Boken om Förändringar är den äldsta i Kina som talar om hur en nuvarande situation kan förändras i framtiden och vilket utlopp den kommer att ha.

Varje individ skapar genom sina handlingar olika möjligheter till sin framtid. Boken talar om vilka dessa kommer att bli.

Om man står framför ett problem som kan lösas på olika sätt och inte kan bestämma vilken av lösningarna som är bäst, kan man få hjälp av I Ching. Vad som finns i våra tankar överförs och texten visar möjliga fullföljande och slutresultat. Den är svår att tolka. Man måste lära sig att förstå meningen bakom texten. På något obegripligt sätt, får alla svar man får en relation till vår fråga och situation. Det finns en sanning och den visar oss hur vi bäst kan uppnå den rätta vägen i framtiden.

Man kan använda sig av olika metoder.
Att kasta 3 mynt, sex gånger för att få ett hexagram är den ena.
Att använda 50 eller 55 stjälkar är en annan.

Plommonblommans Spådom

Spådom är konsten och visdomen att kunna kommunicera med universum, baserat på synkronitet kan vi dechiffrera de meddelanden som universum skickar till oss.

När vi har en fråga, tvekar och kan inte bestämma oss eller helt enkelt ser något som verkar onormalt för oss…kan vi dekryptera dessa meddelanden med hjälp av olika metoder. En av dem är I Ching och den andra är Plommonblommans spådom som härstammar från Iching.

Står du inför en svår situation och kan du inte fatta beslut?

Har du överraskats av något som inte är vanligt och du vill veta dess betydelse? Plommonblommans spådom ger dig svaret!

Plommonblommans spådom ger den kunskap som krävs för att kunna kommunicera med universum. Du lär dig att specificera nuet och framtiden samt orsaken till ändrings- eller transitperioden mellan de två. Allt vi gör nu har en effekt. Det är lagen om orsak och verkan. Om vi kommunicerar med universum medvetna om effekten av våra nuvarande handlingar kan vi fatta de bästa besluten för en bättre framtid.