Vad är Feng Shui?

Feng Shui betyder vind och vatten.

Det är en gammal kinesisk konst och naturvetenskapsteknik som studerar hur energierna strömmar kring oss.

Grunden är baserad på sunt förnuft, noggrant studerade regler och formler som gör möjligt för oss att veta husets och omgivningens förutsättningar.
När vi vet hur boendet kommer att påverka oss, kan vi ge balans för att dra nytta av den.

Enligt den kinesiska filosofen Kuo Po, flyter energin kallad Qi, med vinden och fångas av vattnet.
De kinesiska mästarna lärde sig hur man kunde fånga och styra energin till sin fördel.

Feng Shuis grund är att leva och ha sin omgivning i harmoni med naturen och inte störa dess balans.
Då kan vi tillgodogöra oss av:
Hälsa, välstånd, framgång, rikedom, harmoni och goda relationer.

Tidsfaktorn är ett måste i en Feng Shui analys. Vi kan förstå betydelsen om vi till exempel tänker på byggnaden ”Vita Huset”. Den finns på samma plats, mot samma vädersträck sen många år tillbaka. Trots det har lyckan för dem som har bott där varit mycket olika. Några presidenter blev mördade, andra levde med god hälsa osv… En analys som inte bryr sig om tidsfaktorn är ofullständig och kan även vara skadlig.

Den traditionella feng shuin tar hänsyn till universums förändringar i sina formler och tolkningar. Det är logiskt och naturligt att inget eller ingen kan undvika att gå igenom förändringar inom tidens lopp. Allt utvecklas och därför bör vi följa utvecklingen för att kunna tolka det som är fördelaktigare för varje tidsperiod.

En god feng shui tolkning kommer att visa hur vi skall inreda och förändra enligt det bästa för nuet och framtiden, såsom vi använder tjocka kläder när det är vinter och tunna kläder när det är sommar.
En god tolkning kan med hjälp av formlerna också förklara det förflutna. Det förklarar varför en och samma plats kan bli bättre eller sämre under olika tidsperioder.

Vi bör anpassa de gamla formlerna till nuvarande behov. Ty på den tiden fanns inga höghus, bilar eller flygplan. Det vore inte logiskt att följa strikta regler.
Vi anpassar kunskaperna utan att glömma Feng Shuis mål. Invånarna eller anställda skall kunna tillgodogöra sig av en hälsosam, förmögen, lycklig och harmonisk bostad och/eller arbetsplats.