Ödets fyra pelare

  • är ett sätt att studera och tolka en persons liv enligt Solens kalendern.
  • analysen avslöjar livets möjliga väg, den hjälper oss att kunna lätta upp bördan samtidigt som den kan guida oss när vi har svårt att fatta ett beslut.
  • Metoden för att studera Ödets fyra pelare liknar en väderrapport.

Vi samlar upp den korrekta informationen, med den kan vi skapa en förutsägelse där vi bedömer möjligheterna till vissa händelser, vi samlar fakta med hjälp av födelseår, månad, dag och tid.

Vi beräknar strukturen av livets diagram, enligt de 5 elementen: jord, metall, vatten, eld och trä, tillsammans med deras relation sinsemellan.

En speciell uppställning av olika element uppstår för varje person, enligt deras födelsedatum.

Diagrammet eller kartan som framstår, formar grunden som ger oss informationen som skall tolkas.

Vi beräknar även de extra element som uppstår från de olika lyckoperioderna som består av tio år eller ett år .

Vi kan skapa en tavla eller en bild när vi observerar elementernas samspel  inom studiens olika faser.

Syftet med Ödets fyra pelare är att presentera en framtidsanalys som kan ge råd och vägledning samtidigt som den hjälper oss att vara medvetna om våra gynnsamma och våra möjliga ogynnsamma perioder.

Med Ödets fyra pelare vill vi skapa harmoni och balans mellan elementerna, detta gör vi genom att välja de som är gynnsamma och undvika de som finns i överflöd och kan vara ogynnsamma.

Ödets fyra pelare avslöjar vårt öde men trots det är vi fria att välja vår väg som är mycket bred.

Årets Pelare Representerar våra förfäder och/eller samhället där vi bor.

Månadens Pelare Representerar relationen till våra föräldrar.

Dagens Pelare Representerar en själv och relationen vi har till vårt partner, eller det vi tycker om.

Tidens Pelare Representerar relationen med våra barn, med de personer som jobbar för oss eller våra underordnade. Det representerar även vårt livs senare dagar.

Det första elementet kallas ”de 10 Himmelska Stammarna” som består av:
Yang trä, yin trä, Yang eld, yin eld, Yang jord, yin jord, Yang metall, yin metall, Yang vatten, yin vatten.

Det andra elementet  kallas ” de 12 Jordiska Grenarna” och består av:
Råtta, Oxe, Tiger, Kanin, Drake, Orm, Häst, Get, Apa, Tupp, Hund och Gris.

De 10 Himmeslka Stammarna representerar transformationscykeln som qi genomgår under ett års tid.

De 12 Jordiska Grenarna representerar positioner och därför fastställer dem tiden.