Skrivna av Master Joseph Yu.
Dessa 21 avsnitt kompletterar Distanskurserna (Grundkurs Fortsättningskurs Avancerad kurs)

Några vanliga uttryck (1)
I detta första avsnitt får du betydelsen av bl.a Chi och Feng Shui.

Säkerhetsåtgärd (2)
Det är en serie lektioner för dem som önskar veta vad den här förfäderliga konsten handlar om. Det handlar om de mest grundande begreppen satta i verket och förklarade utan att referera till abstrakta teorier.

De tre distanskurserna ger en konventionell debatt om Feng Shui.

De 21 tips introducerar några praktiska steg som alla kan följa. De är inte måttsydda feng shui tips för varje enskild plats och därför kan de inte ersätta en vanlig feng shui konsultation. De liknar ofarliga vitaminpiller som hjälper att hålla Er friska. Därför är säkerheten jag strävar efter. Om ni vill ge er på någon hemmagjord feng shui, måste några säkerhetsåtgärder vidtas.

Intuition (3)
Nästan alla djur känner av om det finns någon fara. De flesta människor kan känna om en plats har god feng shui…

Överensstämmelse (4)
Principen om Den Gyllene Medelvägen är den viktigaste filosofiska tanken i Kina. Den kan tillämpas för hus…

Husets riktning (5)
Att bestämma husets riktning är inte lätt. I de flesta husen befinner sig dörren på framsidan.

Riktning av högshuslägenheter (6)
För lägenheter i höghus måste vi ta hänsyn till 2 detaljer och för fastighetens riktning behöver vi ta hänsyn till 3 detaljer.

En lägenhets riktning (7)
Följande måste vi tänka på för att få en lägenhets riktning…

Husets centrum (8)
Det är viktigt att hitta husets centrum eftersom det är referenspunkten för energidistributionen i huset…

Husets centrum II (9)
Vid svårare fall måste vi försöka få fram gravitetscentrum…

Att dela in ett hus i 8 sektioner (10)
Printa ut följande diagram på ett genomskinligt blad…

Husets säte (11)
Det finns flera Feng Shui skolor. De bedömer husets energier enligt…

Tai Sui (12)
Under Ming och Qing Dynastierna fanns en feng shui skola känd som ”San He Pai” som var den populäraste…

Tre Sha (13)
Vi delar in 360 grader i 12 lika delar och tilldelar de 12 djuren tecken enligt tabellen…

Romans I (14)
Romans är en viktig del i livet. Många människor frågar mig hur de kan förbättra deras romans med hjälp av feng shui…

Romans II (15)
När man analyserar de fyra pelare enligt en människas födelseår, månad, dag och tid finns det en speciell kombination kallad ”Peach Blossom”.

Framgångar i studier (16)
Succé i studier är en annan viktig del av livet. Det är mycket viktigt för barnfamiljer att deras barn går till skola eller universitet…

Trappa framför dörren (17)
Många människor tycker inte om att ha husets trappa framför huvudentrén…

Oktagon – Ett vackert missförstånd (18)
Oktagon används som Ba Gua symbol. Detta är faktiskt en accepterad sofism, ett vackert missförstånd…

Vindspel, speglar och flöjter (19)
Vindspel skall vara av metall. Det är metalljudet som används för att kurera sjukdomen som stjärnan #2 producerar…

Akvarium och växter (20)
Akvarium är mycket använt inom Feng Shui. Det är mycket vanligt att en Feng Shui mästare rekommenderar 6 guldfiskar och 1 svart fisk i ett akvarium…

9 palats och 8 riktningar (avancerad kurs) (21)
Den här lektionen är till för avancerade kursstudenter.

Välj vilket ”GRATIS TIPS” Du vill läsa