Alla byggnader har sin personlighet inhämtad enligt deras konkreta designformer och omgivningens abstrakta former. Det konkreta och abstrakta bildar en enhet och kan inte skiljas. Man skulle kunna jämföra dem med en persons kropp och själ.

Om vi kan tolka hur båda energierna påverkar oss, kan vi använda platsen på rätt sätt.

Med hjälp av byggnadsår eller ombyggnad och boendets riktning, kan man se hur energierna de så kallade ”Flygande Stjärnorna” förflyttar sig inom byggnaden.

Energidiagrammet som är speciellt för varje byggnad, visar det som är gynnsamt och ogynnsamt för platsen. Det liknar en röntgenbild eller ultraljud som avslöjar hur invånarna och dess aktivitet kommer att påverkas.

”Om vi maximalt kan stödja det som är gynnsamt och blockera det som är ogynnsamt, kan vi uppnå den bästa trivseln”

FÖR EN KONSULTATION BEHÖVS:

 • Planlösning på bostaden eller arbetsplatsen.
 • Vilket år huset är byggt eller renoverad.
 • Omgivningens beskrivning
 • Beskrivning på det man önskar förbättra
 • Beskrivning på de uttrymmen man behöver
 • Födelsedatum på samtliga familjemedlemmar eller anställda.

JAG GER RÅD OM:

 • Hur man kan förbättra platsen när det gäller välstånd, hälsa och relationer.
 • Hur man kan använda varje rum på det mest passande sättet.
 • Vilket rum passar bäst till varje enkild person. (varje rum har sin egen energi såsom personerna och båda bör passa ihop)
 • Bäst passande färger för varje rum.
 • Möbleringen.
 • Vilken riktning som är bäst för varje person, för arbete och vila, samt vilken som bör undvikas.
 • Trädgården eller uteplatsen är en förlängning av byggnaden. Jag hänvisar det gynnsammaste för varje vrå.
Beskriv platsen du vill ha en Konsultation om, så vi kan återkomma med pris eller eventuella frågor till Dig.