You are currently viewing Feng Shui, vad är det?

Feng Shui, vad är det?

Mästaren Yang Yun Song från Tang Dynasti är utan tvekan en alla tiders stor feng shuimästare. Hans sätt att ta hand om gravar- och hus feng shui är mycket enkelt. Hans lärjunge Master Ceng har sammanfattat det med en mening:

Mästare Yang observerade kvinnan och mannen under sin pensionering.

Inom sofistikerat språk, handlar det om Ling och Zheng. Hur som helst så förändras Ling och Zheng med tiden.

  • I Himmlen blir det yin och yang.
  • På Jorden är det vatten och berg.
  • För Människan är det man och kvinna.

Tid och rum är en viktig del. Det betyder att:
Qi kan förändras med tiden. Qis kraft kan också förändras med tiden.

Feng Shui är qi kvalitetens undersökning av en plats under ett speciellt tidsförlopp.

Med den här analysen kan vi bestämma hur qi kommer att påverka de personer som bor eller jobbar på denna platsen. Så skulle man kunna förklara betydelsen av Xuan Kong Feng Shui eller ”tid och rum” Feng Shui.

Begreppet Kropp (Ti) och  Applikation (Yong) är mycket viktig i alla studier inom den kinesiska metafysiken. Nästan all förvirring som feng shui entusiasterna har ibland, har sina rötter i brist på förståelsen av Ti och Yong.

Kroppen är grunden. Applikationen är användningen.

  • Det vi får innan vår födelse är kroppen.
  • Det vi får efter födelsen är applikationen.

Om kroppen är deffekt, kan inte applikationen vara effektiv.
Om kroppen är stark men applikations delen är svag, kan inte personerna använda qin.

Inom Xuan Kong Fei Xing, (flygande stjärnor), bildar Luo Shus nio stjärnor kroppen. Himlens tabell med mittennumret som förändras, är den andra kroppsnivån.

Den första kan jämföras med en babys kropp.
Den andra beskriver hur babyns kropp växer och förändras med tiden.

Vatten- och bergsstjärnorna är applikationen. Det är den qi som vi använder för att leva i harmoni och få succé.

Lämna ett svar