Jag har glädjen att presentera några artiklar skrivna av Master Joseph Yu.

Med hans tillstånd har jag översatt på svenska med syftet om att läsningen skall kunna ge Dig möjligheten att lära känna Feng Shui analyser som speglar klara, noggranna och djupa tankar.

Artiklar om Feng Shui

ETT VIKTIGT STUDIEFALL (1)
Artikeln kontrollerar giltigheten om användning av byggnadsdatum och magnetisk nord inom Xuan Kong Feng Shui studier.

RIKTIG NORD MOT MAGNETISK NORD (2)
När vi mäter riktningar inom Feng Shui studier, skall vi använda oss av den riktiga nord eller den magnetiska nord som referenspunkt? Läs artikeln och upptäck!

INFLYTTNINGSDATUM ELLER BYGGAVSLUTNINGSDATUM? (3)
Den här artikeln förklarar om man bör använda inflyttningsdatum eller byggnadsdatum av huset för att fastställa den flygande stjärnors tabell.

CALABASH (4)
Den här artikeln förklarar vad en calabash är och varför den är så användbar inom Feng Shui.

ATT DELA IN ETT HUS I 9 RUTOR ELLER 8 KILAR (5)
Artikeln förklarar de två metoder som används av utövarna inom Xuan Kong Feng Shui. Meningen är att ”kasta en sten för att dra till sig jade”. Feedback välkomnas.

FENG SHUI – En modern syn (6)
Vid Feng Shuis tröskel – en evenemangsstudie inom tid och rum.

Feng Shui, vad är det? (7)
Mästaren Yang Yun Song från Tang Dynasti är utan tvekan en alla tiders stor feng shui mästare. Hans sätt att ta hand om gravar- och hus feng shui är mycket enkelt.

FENGSHUI FÖR DEN SÖDRA HEMISFÄREN (8)
Kan Feng Shui utövas på södra halvklotet utan någon ändring?

VÄLJ ARTIKELN DU VILL LÄSA